MEGHÍVÓ

 

 

 

A Kedvenc Sporthorgász Egyesület (székhelye: Orosháza, Kossuth u. 25.) közgy?lésére.

 

A közgy?lés helye:   Orosháza, Eötvös tér 2. (Diák Élelmezési Központ, Eötvös iskola ebédl?je)

 

A közgy?lés id?pontja: 2016. január 23. (szombat)  8:30 óra.

 

 

Napirend:

 

1.      Az évi rendezvények értékelése, bizottságok beszámolója.

2.      A taglétszám alakulása, gazdasági helyzet ismertetése, 2016 évi tervezetek.

3.      Jöv? évi programok, célok ismertetése.

4.      Javaslattétel alapszabály módosítására

5.      Egyebek

 

Figyelemfelhívás:

 

A közgy?lés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 f? jelen van.

 

Ha a közgy?lés nem lesz határozatképes, a megismételt közgy?lés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 9:00 órakor kerül megtartásra.

 

A megismételt közgy?lés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon. (Alapszabály 13.§, 2. pontja értelmében)

 

 

Orosháza, 2015. január 6.

 

Tisztelettel:

 

                                          Misur Mihály s.k.

elnök           

 

Mindenki megjelenésére számítunk. Alakítsuk közösen az egyesület életét.